Sakrament chrztu świętego - w drugą sobotę każdego miesiąca !!!

    1. W związku z wprowadzeniem w niedzielę o godzinie 11.30 mszy świętej z kazaniem dla dzieci, by jej nie przedłużać dodatkową liturgią, od listopada 2019 roku, sakrament chrztu

      świętego będzie udzielany w drugą sobotę każdego miesiąca, o godzinie 17.00 w czasie mszy świętej. Nauka przed chrztem w piątek o godzinie 17.30, po której zachęca się, by Rodzice i

      chrzestni skorzystali z sakramentu pokuty. Rocznice chrztu świętego także w drugą sobotę o godzinie 17.00.

Search