Formularz zgłoszeniowy

Prośba o wpisanie do Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci

Prośba o wpisanie do Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci 

 

Oznacza, że moment odejścia z tego świata, czyli chwilę śmierci, pragnie się powierzyć opiece Matki Bożej.
Ważny wpis dotyczy decyzji podjętej dobrowolnie i osobiście.


          Deklaruję przynależność do jednego z niżej wymienionych stopni / zaznaczamy krzyżykiem /

 

                                               3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

/   /   1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

/   / 2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”,

/  /  3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.


Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3.

/ Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego /

 

 

 

Nazwisko i imię ;

 

Adres zamieszkania :

 

Adres email :

 

Telefon :

 

 

 

 

Swarożyn, dnia ……………………………………

 

 

Podpis czytelny……………………………………

 

Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci

Search