Róża Żywego Różańca II p.w. Św. Królowej Jadwigi – 1968

Róża Żywego Różańca II p.w. Św. Królowej Jadwigi – 1968  – zelatorka Hildegarda Kajzer

 

Lp.

Nazwisko i imię

Marzec

2019

Kwiecień

2019

Maj

2019

Czerwiec

2019

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

2019

Listopad

2019

Grudzień

2019

Styczeń

2020

Luty

2020

1.

Wolert

Irena

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

2.

Gajewska Bernadeta

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

3.

Lampkowska Ewa

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

4.

Skarbek

Alicja

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

5.

Mucha

Jadwiga

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

6.

Sokół

Helena

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

7.

Stromowska Alicja

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

8.

Raczkowska

Ewa

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

9.

Cybulska Stanisława

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

10.

Muchowska Bożena

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

11.

Ziorkowska Izabela

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

12.

Rogaczewska Joanna

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

13.

Milkowska

Jadwiga

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

14.

Przychodna Eryka

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

15.

Kajzer Hildegarda

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

16.

Gniazdowska Hanna

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

17.

Gniazdowski Sławomir

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

18.

Wilk

Danuta

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

19.

Płóciennik Aleksandra

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

20.

Kapitkowska Jadwiga

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

 

 

 

Search