Róża Żywego Różańca IV p.w. Matki Bożej Fatimskiej 1997

Róża Żywego Różańca IV  p.w. Matki Bożej Fatimskiej 1997 – zelatorka Agnieszka Sadowska

Lp.

Nazwisko i imię

Marzec

2019

Kwiecień

2019

Maj

2019

Czerwiec

2019

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

2019

Listopad

2019

Grudzień

2019

Styczeń

2020

Luty

2020

1.

Mierzejewska Danuta

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

2.

Nowińska

Hanna

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

3.

Prabucka Agnieszka

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

4.

Pióro

Elżbieta

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

5.

Pomorska Stanisława

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

6.

Somerfeldt Eryka

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

7.

Somerfeldt Henryk

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

8.

Sadowski Andrzej

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

9.

Wendołowska Krystyna

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

10.

Wojszko

Ewa

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

11.

Witek

Lucyna

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

12.

Sadowska Agnieszka

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

13.

Bławat

Wiktor

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

14.

Czaja

 Helena

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

15.

Czaja

Józef

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

16.

Ciapka

Gertruda

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

17.

Ciapka Aleksandra

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

18.

Cyrzon

Brygida

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

19.

Cyzrzon Franciszek

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

20.

Diller

Gertruda

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

 

 

 

Search