Róża Żywego Różańca V p.w. Matki Bożej Niepokalanej 2000

 

Róża Żywego Różańca V  p.w. Matki Bożej Niepokalanej 2000 – zelatorka Maria Harbaczewska

 

Lp.

Nazwisko i imię

Marzec

2019

Kwiecień

2019

Maj

2019

Czerwiec

2019

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

2019

Listopad

2019

Grudzień

2019

Styczeń

2020

Luty

2020

1.

Ziółek

Józefa

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

2.

Wróblewska Elżbieta

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

3.

Gąsiorowska

Amelia

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

4.

Czaja Zofia

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

5.

Samulska Władysława

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

6.

Skarbek Bogumiła

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

7.

Slizewska Maria

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

8.

Slizewska Beata

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

9.

Pionk Maria

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

10.

Borkowska Krystyna

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

11.

Kędzierska Agnieszka

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

12.

Stenka

Anna

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

13.

Harbaczewska Maria

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

14.

Kędzierska Janina

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

15.

Grzesiak

 Irena

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

16.

Kohlandt

Maria

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

17.

Bochenek

 Halina

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

18.

Janiszewska Genowefa

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

19.

Kozłowska Krystyna

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

20.

Ziółek

Krystyna

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

 

 

 

Search