Róża Żywego Różańca VI p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 2003

Róża Żywego Różańca VI  p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 2003 – zelatorka Łucja Wruk

 

Lp.

Nazwisko i imię

Marzec

2019

Kwiecień

2019

Maj

2019

Czerwiec

2019

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

2019

Listopad

2019

Grudzień

2019

Styczeń

2020

Luty

2020

1.

Taflińska

Alicja

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

2.

Stańko

Łucja

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

3.

Zawadzka Krystyna

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

4.

Borowska

 Irena

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

5.

Kłotkowska Gizela

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

6.

Daszek Agnieszka

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

7.

Kowalska Barbara

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

8.

Fryca

Marta

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

9.

Peplińska

Anna

IV Ś

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

10.

Taflińska

Wanda

V Ś

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

11.

Dużak

Gabriela

I B

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

12.

Nowak

Danuta

II B

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

13.

Kowalska Grażyna

III B

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

14.

Wruk

Łucja

IV B

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

15.

Jasińska

Elżbieta

V B

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

16.

Jasińska

Jolanta

I Ch

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

17.

Jasińska

Helena

II Ch

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

18.

Dubiela

Teresa

III Ch

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

19.

Sokół

Gertruda

IV Ch

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

20.

Szczeblewska Justyna

V Ch

I R

II R

III R

IV R

V R

I Ś

II Ś

III Ś

IV Ś

V Ś

I B

 

 

Search