Listy do parafian

Czwarty List do Moich Parafian - 2018

Swarożyn, 01.12.2017 r.

p.w. Św. Andrzeja Boboli

Konto : Bank Spółdzielczy Skórcz

73 8342 0009 0006 6367 2000 0001

Tel.  + 48-690-440-516

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http: // www.swarozyn.trim.pl

 

Czwarty List  do Moich Parafian

Chrześcijanin powołany jest, aby nadawać smak środowisku, w którym się znajduje przez dawanie jasnego i jednoznacznego świadectwa  katolickiej wierze

       Kochani  Parafianie, rozpoczęliśmy czwarty rok wspólnej pracy w naszej wspólnocie parafialnej i  troski  o  piękno naszych ludzkich wnętrz i naszej świątyni oraz  wszystkich budynków stanowiących własność Parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Swarożynie. Towarzyszą nam w tym, poza wspomnianym patronie Parafii, święci i błogosławieni, których relikwie są w naszej świątyni : święty Jan Paweł II – patron rodzin, święta siostra Faustyna Kowalska  z orędziem miłosierdzia, błogosławiony ksiądz Jerzy  Popiełuszko – patron ludzi pracy i jej poszukujących; błogosławiona siostra Marta Wiecka, nasza ziomkini; święty ojciec Pio, który łagodnym wzrokiem wspiera spowiedników  w jednaniu nas z Bogiem; święty brat Albert Chmielowski, który zachęca nas do bycia dla siebie dobrymi jak chleb oraz święty Franciszek, który wspiera nas w odbudowie Kościoła jako wspólnoty i w jej zewnętrznych wymiarach.

    U progu nowego roku liturgicznego  chcę  poprzez ten List  zachęcić każdego  Parafianina do podjęcia refleksji  nad własnym życiem wiary i zaangażowaniu  się w jej wzrost osobisty i społeczny.

     Pozwolę sobie przypomnieć, iż przez ostatnie cztery lata program duszpasterski Kościoła w Polsce były poświęcony odkrywaniu i budowaniu duchowości chrzcielnej oraz dziękczynieniu za chrzest Polski. Nowy etap pracy duszpasterskiej będzie stanowić kontynuację refleksji nad sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, po chrzcie będzie to sakrament bierzmowania w roku 2017/2018 , a następnie w roku 2018/2019 Eucharystii. Celem tak wytyczonej drogi jest odkrycie osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Adresatami nowego programu są wszyscy ochrzczeni, ponieważ ma on zachęcić każdego wierzącego do refleksji nad doświadczeniem wiary. Poprzez zaangażowanie  w życie  duchowe  wspólnoty Kościoła pragniemy każdego dnia budzić w sobie świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne. Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną.

1.     Wezwani do posłuszeństwa Duchowi Świętemu

     Patrząc na współczesny świat i co  się w nim dzieje  warto przemyśleć słowa wypowiedziane w Polsce przez prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów księdza kardynała Roberta Sarah : „ Musimy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby na świecie żyło jak najwięcej chrześcijan, a nawet – zgodnie z nakazem Chrystusa – aby wszyscy ludzie stali się chrześcijanami. Nie wolno nam jednak poświęcać jakości duchowej na rzecz liczb, w przeciwnym wypadku będziemy mieli wielu takich, którzy definiują się katolikami, ale którzy głęboko zasmucają Ducha Świętego przez swoje postępowanie i przez skażone grzechem serca. Współczesny świat odrzuca słowa takie jak grzech, sprawiedliwość i sąd. Duch Święty jednak właśnie o tym mówi. Podkreślił, że ludzie dobrej woli, ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha, nawracają się, obcując z paschalną tajemnicą Chrystusa, czyli z tajemnicą Jego przelanej Krwi, odkupienia za nas, grzeszników. Kiedy Duch uświęca naszą duszę, czyniąc ją bardziej subtelną z duchowego punktu widzenia, jesteśmy motywowani – zarówno indywidualnie, jak i jako wspólnota kościelna – aby z większym bólem oceniać ciężkość grzechu; dokładniej przeprowadzać rachunek sumienia, aby precyzyjniej wyznać nasze winy kapłanowi; aby unikać okazji do grzechu; napominać tych, którzy trwają w błędzie; modlić się i pokutować dla przebłagania za grzechy nasze i innych; aby ofiarowywać nasze osobiste wyrzeczenia i sprawować Msze św. za dusze w czyśćcu ”. Ksiądz kardynał Sarah przestrzegał, że „ w naszej zdominowanej przez pogoń za bogactwem i rozwój technologiczny epoce człowiek uważa, że może być samowystarczalny i że potrafi żyć bez Boga. Zapomina się, że zapomniawszy o Bogu, nie ustoi, lecz w sposób nieunikniony wpada w otchłań życia bez sensu, bez reguł moralnych, w wyniku czego dopuszcza się całego tego zła, którego jesteśmy świadkami. Ksiądz Kardynał zaznaczył  też, iż zauważalny obecnie egzystencjalny kryzys, który przeżywa człowiek, jest efektem odejścia od Boga ”.

2.     Duch Święty daje duchową moc  do bycia świadkiem Chrystusa w życiu codziennym osobistym, rodzinnym i społecznym

       Każdy bierzmowany  powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż podstawowym skutkiem bierzmowania jest dar Ducha Świętego dający katolikowi duchową moc, która uzdalnia go do bycia świadkami Chrystusa, umacnia w dawaniu konsekwentnego świadectwa naszej wierze na co dzień. Wielki francuski pisarz Paul Claudel ujął to humorystycznie: „Ewangelia jest solą, a wy zrobiliście z niej cukier”. Wyraźmy sprawę jasno: jeżeli poświęca się prawdę po to, aby uniknąć trudności wpisanych w dawanie świadectwa wierze, chrześcijanin nie jest już solą i na nic się nie przyda. Jeśli chrześcijanin, podobnie jak kameleon, przybiera kolory swojego otoczenia, nie stanowi już namacalnego znaku Królestwa Bożego: a przecież jesteśmy powołani, aby nadawać smak środowiskom, w których się znajdujemy, przez dawanie jasnego i jednoznacznego świadectwa naszej katolickiej wierze.

3.     Parafia miejscem  nabywania nieustannej obecności Boga w każdym z nas, miejscem duchowego wzrostu i źródłem dobra

 Jako Wasz duszpasterz staram się Wam pomagać i służyć swoimi talentami i charyzmatami, którymi obdarzył mnie dobry Bóg. Doskonale zdaję  sobie sprawę, iż mam być dobrym Pasterzem, a w myśl przysłowia „ owca piękniej, kiedy pasterz ją kocha ”. Wyrazem mojej miłości i szacunku do każdego Parafianina jest zatroskanie o wzrost duchowy. Cieszę  się, jak licznie przystępujecie do Komunii świętej i całymi rodzinami uczestniczycie w niedzielnej mszy świętej. Jak troszczycie się wraz ze mną, by Wasze dzieci dobrze przygotowały się do przyjęcia kolejnych sakramentów świętych. Cieszę  się z każdej osoby, która korzysta z mojego zaproszenia na wspólną modlitwę z okazji roczku dziecka, kolejnej piątej rocznicy zawarcia sakramentu Małżeństwa, osiemnastych urodzin. Wielką radością są dla mnie rodzice, którzy podjęli codzienną modlitwę różańcową za swoje dzieci – zachęcam każdego rodzica do przystąpienia do tej formy troski o wzrost duchowy swoich dzieci. Radością są dla mnie członkinie i członkowie Róż Różańcowych, członkowie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Umocnieniem duchowym jest każdorazowa modlitwa za rodzinę odmawiana po każdej mszy świętej i modlitwa do Świętego Michała Archanioła. Odpowiadając na prośbę  naszego Pasterza Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny  podejmujemy codziennie modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się ofiarując intencję mszalną o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii; o mądrych i odpowiedzialnych przełożonych z ojcowskim sercem w naszym Seminarium. Cieszyłbym się gdyby powołanie takie zrodziło się w naszej Parafii. Cieszy każdy młody człowiek, który zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca korzysta z sakramentu pokuty i Komunii świętej, a chociaż raz w życiu podejmuje błogosławiony trud kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Jestem wdzięczny  za każdą zamówioną intencję mszalną. Z radością w sercu patrzę na osoby, które uczestniczą w nabożeństwach fatimskich – każdego miesiąca polecamy inną  część naszej Parafii; podjęliśmy także nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jako wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez grzeszników.

    Wyrazem naszej wiary  jest także troska o zmarłych. Dziękuję Wam, że troszczycie się o groby swoich bliskich. Uczcie szacunku dla zmarłych, troski o groby i pamięć w modlitwie  / zwłaszcza poprzez zamawianie mszy świętych za zmarłych, wypominek jednorazowych i rocznych /. Niech młode pokolenie patrząc na starszych i ich szacunek dla zmarłych  nauczy ich takiej postawy  względem tych, którym zawdzięczają wiele, a przed nimi odejdą do Domu  Pana. Byłbym wdzięczny, gdybyście po śmierci osoby bliskiej, każdego dnia  kolejnego miesiąca  upamiętniającego śmierć, gromadzili się na mszy świętej i ofiarowali Komunię  świętą w tej intencji. Jest pięknym zwyczajem w wielu rejonach Polski, zamiast kwiatów, które szybką więdną, zamawia  się mszę  świętą tzw. wieńcową.

  Borykamy się  często z chorobami, starością i innymi życiowymi niedogodnościami najczęściej związanymi z wiekiem. Niech najbliżsi zatroszczą  się o łączność osoby chorej z Kościołem, która nie może przyjść do świątyni, by odwiedzał  ją kapłan / czynię to w każdy pierwszy piątek miesiąca i zawsze kiedy dana osoba ma takie pragnienie /. Niech nikt z nas nie odchodzi z tego świata bez pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej, ciekawych stron internetowych / także naszej parafialnej strony : www.swarozyn.trim.pl, oglądania ciekawych programów religijnych, korzystania z ofert pielgrzymkowych. Pozwala to w nabywaniu motywacji do szlachetnego postępowania i właściwego realizowania życiowego powołania. Obecnie mamy  okazję  do czynienia konkretnej pomocy, czynienia miłosierdzia osobom poszkodowanym sierpniowym huraganem. Nasza parafia wspiera duchowo i materialnie parafię Silno, w dekanacie rytelskim. Raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę miesiąca składamy do puszek ofiarę na ten cel.

      Bądźmy dla siebie dobrzy, życzliwi, pomocni. Niech  dobro, które wspólnie razem czynimy  ubogaca tych, których spotykamy i zachęca innych do podobnej postawy. Twórzmy  Bogiem silne rodziny. Obecnie jesteśmy świadkami niszczenia rodziny pojętej jako wspólnota małżeńska kobiety i mężczyzny. Skutki takiego podejścia to dewastacja rodziny oznaczająca zarazem dewastację społeczeństwa: powszechny egoizm, hedonizm, konsumpcjonizm i nadmierna kontrola instytucji państwa nad rodziną niszczą naturalne więzi łączące jej członków. To dziś główna choroba zamożnych społeczeństw Zachodu. Efekty są porażające – samotność dzieci wychowywanych bez rodziców, kobiet żyjących bez mężów, wyalienowanie ze społeczeństwa ludzi starszych. Zanika dziś model rodziny mocno zakorzenionej w tradycji, narodzie, wierze. Ten proces przebiega bardzo szybko. Jeszcze w latach 60. na Zachodzie nikt nie kwestionował takich wartości jak monogamia, wstrzemięźliwość przedmałżeńska, wierność małżeńska. Była zakazana aborcja i pornografia. To były normy, które stały na straży rodziny i społeczeństwa. Wobec tych zagrożeń konieczne jest zaangażowanie rodziców, wychowawców, pedagogów w budowaniu w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie opartego na zdolności samokontroli – w imię wyższych celów. – Przede wszystkim należy przywrócić tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie, aby zapobiec katastrofie, która ogarnia państwa Starego Kontynentu. Aby zmienić ten niekorzystny nurt, musi być silny opór ze strony społeczeństwa. Inaczej nasze dzieci obudzą się w nowej, strasznej rzeczywistości.

       A jak powstrzymać ten proces w Polsce ? Myślę, że fundamentalną odpowiedzią na to pytanie będzie werset piosenki brzmiący tak: „Czekam chwili, kiedy we mnie będzie więcej Ciebie (Boże) niż mnie”. Chodzi tu przede wszystkim o nieustanną wierność Bogu obecnemu w każdym z nas. Chodzi też o wierność drugiemu człowiekowi stworzonemu na obraz Boży. Kilka lat temu przyszedł do mnie mężczyzna w sile wieku i poprosił o Mszę św. z okazji 25-lecia małżeństwa. Przywiózł na wózku inwalidzkim swoją żonę i jak dziecko zaniósł na rękach przed ołtarz. Kobieta spostrzegła, że jej obecność zrobiła na mnie wrażenie, zwróciła rozpromienioną ze szczęścia twarz i powiedziała: „Ksiądz się dziwi temu, co w tej chwili widzi. Już 24 lata jestem sparaliżowana. W rok po ślubie zostałam kaleką i ciężarem dla męża. Z dumą muszę powiedzieć, że mój mąż przez te wszystkie lata był mi wierny, a ja ciągle najważniejsza w jego sercu”. Taka nieustanna obecność Pana Boga w nas to najskuteczniejsza broń przeciw dechrystianizacji.Część druga Listu do Parafian

 

        W tej drugiej części Listu chciałbym zapoznać wszystkich Parafian z wykonanymi pracami  w roku 2017 oraz zapoznać  z planami pracy i duchowych przeżyć w 2018 roku. Pragnę podkreślić, iż na bieżąco informuję  Parafian w ogłoszeniach parafialnych, które są także w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii  www.swarozyn.trim.pl.

 

             Wykonane prace  remontowo-budowlano-konserwatorskie w obiektach będących własnością Parafii w  2017 roku

 

Wejście na dzwonnicę : nałożenie warstwy wyrównującej KEIM i pomalowanie  jej; renowacja witraży, renowacja schodów i ich pomalowanie, konserwacja i malowanie elementów drewnianych / poręczy /, nowa posadzka marmurowa i schody  prowadzące  na dzwonnicę, zamontowanie kraty  ozdobnej;

klatka schodowa na chór – ocieplenie  poddasza / wieży /, renowacja  wejścia na sklepienie kościoła; nałożenie warstwy wyrównującej KEIM i pomalowanie  jej;  renowacja witraży, renowacja schodów i ich pomalowanie, konserwacja i malowanie elementów drewnianych / poręczy /; zakrystia : zakupiono i zamontowano sterownik oświetlenia kościoła; nałożenie warstwy wyrównującej KEIM, pomalowanie  jej i renowacja witraży; w kościele  - zabezpieczenie elementów drewnianych sklepienia kościoła poprzez zastosowanie preparatu  WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP / dwukrotnie / ogniochronnego, przeciw grzybom, przeciw  owadom, przeciw biokorozji; renowacja podłogi i częściowe uzupełnienie na chórach bocznych, jej konserwacja i malowanie ; renowacja prospektu organowego; wykonanie drzwi wejściowych na chór przy organiście i na chór boczny ; położenie nowej posadzki marmurowej w pozostałej części kościoła; wykonanie nowych podestów  drewnianych  pod ławki; wykonanie nowych balustrad na schodach prowadzących do  wejścia głównego i nowych schodów granitowych do zakrystii i na wieżę kościoła  wraz z balustradami; zakupienie dwóch nowych chorągwi i drzewców : Róż Różańcowych i Apostolstwa Dobrej  Śmierci; wykonanie podestów pod figurę Matki Bożej Fatimskiej, chorągwie, pod feretron świętego Jana Pawła II, naczynie do wody święconej i przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy; zakupienie podstawy pod monstrancję, figury Świętego Michała Archanioła i świętego Antoniego  oraz wykonanie podestów pod te figury; zakupiono i wykonano zgodnie z projektem nowe ramy Drogi krzyżowej i wykonano kopie na płótnie Stacji  Drogi krzyżowej / docelowo  zostaną  malowane na  płótnie /; podświetlono prospekt organowy i relikwiarze               / oświetlenie w posadzce /. Na zewnątrz : zamontowano dwie granitowe tablice : na zewnątrz i wewnątrz kościoła z  informacjami na temat obiektu i kiedy został poświęcony i przez Kogo; zakupienie i zamontowanie trzech masztów  z flagami : polską, maryjną i watykańską; wykonano dwie kaplice na zewnątrz kościoła i umieszczono figury NMP i NSPJ / jedna z kaplic jest darem dzieci komunijnych /; udoskonalenie i zabezpieczenie  przed deszczem kaplicy świętego Andrzeja Boboli; wykonano Krzyż Pamięci i Wynagrodzenia  dzieciom nienarodzonym; zamontowano nowe balustrady przy głównym wejściu do kościoła i do zakrystii. Wokół kościoła  i plebanii : posadzenie nowych tui, innych drzew, krzewów i kwiatów; nowe klomby przy plebanii i na parkingu; zbicie starej opaski betonowej, wykonanie drenażu wokół kościoła, opaski kamiennej i wysypanie kamykami. W Domu Parafialnym – częściowa adaptacja  podłóg i ścian;

 

Plany inwestycyjne na 2018 rok :

 

·         Nowy krzyż  na zewnątrz kościoła – tzw. krzyż misyjny;

·         W trakcie remontu drogi krajowej wykonanie nowego wjazdu na parking i dalsze utwardzanie  parkingów;

·         Na zewnątrz kościoła : rozpoczęcie oczyszczania ścian  zewnętrznych  kościoła, uzupełnienie ubytków cegły  i spoin w murze ceglanym i kamiennym, usunięcie wtórnych zapraw cementowych i wymiany ich na zaprawę Remmers; wymiana rynien na miedziane; odświeżenie blend pomiędzy cegłami i ich malowanie; konserwacja okien  na dzwonnicy;

·         W kościele  - nowe ławki na dole w kościele, renowacja starych i montaż ich na chórach bocznych; wykonanie nowych konfesjonałów – 2 szt; wykonanie 7 klęczników – konfesjonałów; początek prac w styczniu 2018; zakupienie i montaż napędu organów; montaż hybrydowego systemu  detekcji pożaru i częściowego monitoringu wewnątrz kościoła;

wykonanie nowych drewnianych ram ozdobnych do obrazów nad relikwiami Świętych i Błogosławionych  oraz na ścianie frontowej  zwieńczonej łukiem;

·         W Domu Parafialnym – wykonanie instalacji CO i ścian działowych  na II piętrze  wraz z ociepleniem poddasza; wyłożenie posadzki terakotą / 200 m2 / i dalsza adaptacja;

·         Na cmentarzu : po otrzymaniu aktu notarialnego i zapłacie  Gminie Tczew za otrzymaną działkę przygotowanie terenu pod nowy cmentarz;

·         Rekonstrukcja wjazdu na parking od strony drogi nr 22; utwardzenie parkingu;

    To program naszej wspólnej pracy – jego  realizacja będzie następowała  stopniowo, w miarę posiadanych środków. Liczymy na wsparcie  Starostwa Powiatowego w Tczewie, Gminy Tczew  oraz Funduszu Kościelnego.

Zakończenie

      W myśl pięknej sentencji duńskiego filozofa, iż wdzięczność jest cechą ludzi z dobrego kruszywa pragnę wyrazić tę  wdzięczność najpierw Dobremu Bogu  za zdrowie i siły, za dobrych ludzi, którzy wspierają bezinteresownie nasze przedsięwzięcia, za każdą złotówkę złożoną przez Was na kolektę, w otrzymanej kopercie, za każdą ofiarę z racji  posługi sakramentalnej i pogrzebów. Cały czas liczę na wsparcie tych jeszcze obojętnych, nieprzekonanych czy wręcz przekornych. Niech owoce naszego wspólnego wysiłku będą dla nich wyrzutem sumienia  szczególnie wtedy, kiedy  jako ludzie wiary, korzystają z  posługi  wspólnoty Kościoła.

    Serdecznie proszę, by każda rodzina, która  należy do naszej wspólnoty parafialnej  poczuła  się  odpowiedzialna za materialne wspieranie naszych wspólnych przedsięwzięć. Jest sporo rodzin, które przez ponad trzy lata takiej formy wsparcia nie praktykuje. Między innymi dlatego też pozostaje nam do zapłaty ponad 100.000 złotych. Jako roztropny gospodarz planując prace liczyłem na zaangażowanie  całej wspólnoty  parafialnej. Co roku wykonujemy więcej, niż zaplanowano prac. W styczniu 2018 roku  rozpoczniemy montaż nowych ławek, konfesjonałów i klęczników. Prosiłbym, by składając ofiarę  najpierw z racji otrzymania opłatka wigilijnego, następnie w czasie kolędy, a także w ciągu roku  w otrzymanej na kolędzie kopercie i  raz w miesiącu  na tzw. kolektę inwestycyjną uwzględniać  potrzeby  Parafii. Serdecznie proszę, by do skarbonek podpisanych  w kościele, w dogodnym dla siebie czasie, składać, na miarę swoich możliwości ofiarę na sprzątanie kościoła i jego dekorację. Zachęcam także do  podejmowania  prac  związanych z utrzymaniem czystości wokół kościoła i obiektów towarzyszących. W każdym miesiącu inna część Parafii  pod przewodnictwem wyznaczonego radnego  podejmuje to zadanie. Bądźmy w tej kwestii bardziej solidarni i współodpowiedzialni.

     Każdy z nas prędzej, czy później, będzie korzystał z naszej parafialnej świątyni – niech ona będzie miejscem pięknym, wzorcowym, najważniejszym – to nasza wizytówka. To nasz wspólny dom, gdzie mamy czuć  się dobrze, umacniać na duchu i wychodzić zachęceni do służby  innym.

 

 

Wasz Ksiądz Proboszcz – dr Piotr Malinowski

Search