Modlitwa za rodzinę

Modlitwa za rodzinę

Boskie Serce Jezusa,
spraw, aby  rodziny naszej parafialnej wspólnoty
były  Wieczernikiem miłości i modlitwy,
gdzie wzajemna miłość
wyraża się w umiejętności pomocy
jedno drugiemu,
poświęcania się dla siebie
z tą samą ofiarnością i tą samą miłością,
z którą Ty poświęciłeś się
dla Kościoła i dla naszych dusz.
Ochraniaj nasze  rodziny
w niebezpieczeństwach,
pomagaj im  w przeciwnościach,
pocieszaj w uciskach,
udzielaj  im  tego, co niezbędne
w  ich  potrzebach materialnych i duchowych.
Twoje błogosławieństwo i Twoja miłość
niech spoczną na naszych rodzinach  na zawsze.
Amen.

Search