Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 

KKK 1289

To namaszczenie wyjaśnia imię „chrześcijanin”, które znaczy „namaszczony” i bierze początek od imienia samego Chrystusa, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym”.

 

KKK 1309

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.

 

 

Przygotowanie do Bierzmowania 2016

 

Przygotowanie do bierzmowania od drugiej klasy Gimnazjum

       PLAN I TEMATYKA SPOTKAŃ

a)       I rok formacji – 8 spotkań

 

MIESIĄC

WYDARZENIE

 

 

wrzesień

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 

 

SPOTKANIE 1: NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ

- uroczyste podjęcie zobowiązania do formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

- złożenie podpisanej deklaracji na ołtarzu

- odbiór Indeksu

 

 

październik

SPOTKANIE 2: PORZĄDKOWANIE GROBÓW

wprowadzenie: katecheza o rzeczach ostatecznych

 

 

listopad

SPOTKANIE 3: REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE

 

 

grudzień

SPOTKANIE 4: POSŁUGA CHARYTATYWNA

wprowadzenie: przedstawienie posługi charytatywnej dla wspólnoty lokalnej

 

 

styczeń

 

 

luty

marzec

SPOTKANIE 5: TRIDUUM PASCHALNE

wprowadzenie: spotkanie wyjaśniające Triduum Paschalne

 

 

kwiecień

SPOTKANIE 6: SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

 

maj

SPOTKANIE 7: DZIEŃ OTWARTY PARAFII

wprowadzenie: historia i struktura parafii

 

 

czerwiec

SPOTKANIE 8: PIELGRZYMKA DO NAJBLIŻSZEGO SANKTUARIUM (miejsca kultu świętych, błogosławionych)

wprowadzenie: przedstawienie sanktuarium

 

 

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

 

sierpień

b)       II rok formacji – 8 spotkań  -      gdy bierzmowanie jest w maju/czerwcu

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

WYDARZENIE

 

 

wrzesień

najlepiej od 16.09 do 18.09

TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

 

 

październik

tydzień 1

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

 

 

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

 

 

tydzień 4

 

listopad

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY BIBLIJNE

 

 

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

 

 

grudzień

dowolny tydzień

DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem

 

 

styczeń

 

s

luty

tydzień 1

ADORACJA

 

 

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

 

 

tydzień 4

 

marzec

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY O MODLITWIE

k

 

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

 

 

kwiecień

bezpośrednio przed bierzmowaniem

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

maj

czerwiec

 

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 

 

sierpień

 

       WYDARZENIA I SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA

 

 

a)       OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

MSZE ŚW. NIEDZIELNE – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

RORATY – uczestnictwo: co najmniej raz w tygodniu

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa

TRIDUUM PASCHALNE – uczestnictwo: całe Triduum

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

 

b)       CELEBRACJA DZIEWIĘCIU I PIĄTKÓW MIESIĄCA

Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane).  Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje:

                                                               ·      spowiedź pierwszopiątkową,

                                                               ·      uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym,

                                                               ·      10 – minutową katechezę po nabożeństwie nt.:

                                                                                 -            wyjaśnienie nabożeństwa (1 temat)

                                                                                 -            Miłosierdzie Boże (2 temat)

                                                                                 -            znaczenie i praktyka sakramentu spowiedzi (3 temat)

                                                                                 -            przebaczenie i pojednanie (4 temat)

                                                                                 -            pięciu warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9)

Katechezy na nabożeństwa pierwszopiątkowe znajdują się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

c)       NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ

 

d)       PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Katecheza o rzeczach ostatecznych.  Forma i plan porządkowania grobów – do przygotowania we własnym zakresie.

 

e)       REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE

                                                               ·      Rekolekcje kerygmatyczne może przeprowadzić jedynie ekipa przygotowana, wskazana lub zaaprobowana przez Wydział Duszpasterski.

                                                               ·      Czas trwania rekolekcji: od piątku popołudnia do soboty wieczorem.

                                                               ·      Miejsce: w parafii lub rekolekcje wyjazdowe.

                                                               ·      W przypadku mniejszej ilości uczestników można przeprowadzić międzyparafialne rekolekcje kerygmatyczne (jednorazowo maksymalnie 80 uczestników).

                                                               ·      Jeśli w parafii jest więcej niż 80 bierzmowanych, należy przeprowadzić rekolekcje w dwóch osobnych grupach.

 

f)        POSŁUGA CHARYATYWNA

 

g)       TRIDUUM PASCHALNE

 

h)       DZIEŃ OTWARTY PARAFII

 

i)         TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Triduum rozpoczyna II rok formacji kandydatów. Nabożeństwo znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

                                                               ·      DZIEŃ PIERWSZY (najlepiej 16 września)

                                                                                 -            Msza św.

                                                                                 -            po Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

                                                               ·      DZIEŃ DRUGI

                                                                                 -            Msza św.

                                                                                 -            po Mszy św. zawierzenie się opiece Maryi.

                                                               ·      DZIEŃ TRZECI

                                                                                 -            Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki

                                                                                 -            po Mszy św. modlitwa do św. Stanisława i indywidualne błogosławieństwo.

 

j)         NABOŻEŃSTWO POKUTNE

 

k)       BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Aby młodzież mogła utożsamić się ze wspólnotą parafialną i odnaleźć w niej swoje miejsce, potrzebuje – po przeżyciu rekolekcji kerygmatycznych – osobistego doświadczenia relacji z osobami tworzącymi wspólnotę parafialną oraz pogłębienia relacji między sobą.

Budowaniu wspólnoty mogą służyć takie formy, w które zaangażowani są wszyscy kandydaci, np.:

                                                               ·      zawody sportowe, (np. siatkówka, dwa ognie itp.),

                                                               ·      podchody,

                                                               ·      gry i zabawy integracyjne,

                                                               ·      ognisko (grill).

 

l)         ADORACJA

 

m)     WARSZTATY BIBLIJNE

 

n)       WARSZTATY O MODLITWIE

 

o)       SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania należy zweryfikować znajomość następujących treści małego katechizmu:

                                                               ·      w pierwszym roku formacji:

5 warunków dobrej spowiedzi

Błogosławieństwa,

tajemnice różańca,

uczynki miłosierdzia względem duszy,

uczynki miłosierdzia względem ciała,

akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.

                                                               ·      w drugim roku formacji:

Wierzę w Boga,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

10 przykazań Bożych,

przykazanie miłości

7 sakramentów świętych,

6 prawd wiary,

7 darów Ducha Świętego,

7 grzechów głównych.

                                                               

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE BEZPOŚREDNIO DO LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

                                                               ·      należy wprowadzić (lub zachować) praktykę nowenny do Ducha Świętego bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania;

                                                               ·      spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu bierzmowania mogą być połączone z tą nowenną;

                                                               ·      w przeddzień sakramentu bierzmowania można zorganizować (w ramach nowenny) czuwanie, w czasie którego kandydaci będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi.

 

b)       WYJAZD DO STOLICY DIECEZJI

Wyjazd do stolicy diecezji jest fakultatywną propozycją wydarzenia, mającą na celu zapoznanie się z historią diecezji:

 • zwiedzanie Bazyliki katedralnej (po wcześniejszym uzgodnieniu z Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej tel.: 58 536 19 49),
 • zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikami tel.: 58 536 12 21),
 • możliwość odprawienia Mszy św. w Bazylice (po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. proboszczem parafii katedralnej 58 536 15 64).

 

c)       PROPOZYCJE DODATKOWE

Młodzież może korzystać z dodatkowych propozycji duszpasterskich (dostępne na stronach internetowych poszczególnych duszpasterstw):

 • Światowe Dni Młodzieży w Kościerzynie;
 • propozycje diecezjalnego duszpasterstwa: młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza, zespołów muzycznych, scholii liturgicznych i chórów dziecięcych;
 • spotkanie młodzieży w Pelpinie – Przystań;
 • rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie;
 • Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;
 • spotkania na Polach Lednickich;
 • Europejskie Spotkania Młodych Taize;
 • Światowe Dni Młodzieży.

 

Search