Chrzest - informacje

Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Do sakramentu chrztu świętego potrzebne są następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka,
- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący,

Rodzice chrzestni:

  • muszą mieć ukończone 16 lat,
  • muszą posiadać sakrament bierzmowania i być praktykującymi katolikami,
  • muszą prowadzić życie zgodnie z wiarą (np. nie mogą być w związku niesakramentalnym),
  • nie mogą mieć nałożonych kar kanonicznych,
  • nie mogą być rodzicami osoby chrzczonej oraz nie powinny być małżeństwem.

Jakie rzeczy będą potrzebne w dniu chrztu?

  • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta; symbol nowego Stworzenia Bożego, oczyszczonego z grzechu i przyobleczonego w Chrystusa 

  • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Search