Małżeństwo - informacje

Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia sakramentu małżeństwa?
Do zawarcia sakramentu małżeństwa młodzi ludzie potrzebują następujących dokumentów:

  • akt urodzenia
  • świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz sakramentu bierzmowania
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • dowód osobisty

Przygotowanie do małżeństwa.
W sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Czy można uwiecznić uroczystość zawarcie związku małżeńskiego np. poprzez kamerę czy aparat?
Tak, ale fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie do kamerowania itp. na terenie diecezji pelplińskiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Aby dowiedzieć się więcej o sakramencie małżeństwa- KLIKNIJ!Search