Małżeństwo - informacje

Sakrament chrztu świętego w 2019 roku przyjęli :

 1. Krupa Nikola Amelia – urodzona 28.09.2018, chrzest 13.01.2019

 2. Łepek Ignacy Paweł – urodzony 10.12.2018, chrzest 03.02.2019

 3. Agnieszka Barbara Danielek – urodzona 31.10.2018, chrzest 16.02.2019

 4. Miłosz Marcin Dworaczek – urodzony 01.11.2018, chrzest 10.03.2019

 5. Aleksander Piotr Wilma – urodzony 16.07.2018, chrzest 10.03.2019

 6. Antoni Szczepan Klinkusz – urodzony 27.01.2019, chrzest 07.04.2019

 7. Oktawia Kowalska – urodzona 12.02.2019, chrzest 07.04.2019

 8. Nina Michna – urodzona 05.01.2019, chrzest 07.04.2019

 9. Nicola Karolina Mrchlewska – urodzona 15.12.2018, chrzest 07.04.2019

 10. Fabian Wojciech Sommerfeld – urodzony 23.12.2018, chrzest 21.04.2019

 11. Amelia Teresa Wiśniewska – urodzona 08.10.2018, chrzest 21.04.2019

 12. Pola Beling – urodzona 20.08.2018, chrzest 21.04.2019

 13. Oleg Adam Kuśmierczyk – urodzony 20.12.2018, chrzest 21.04.2019

 14. Bartosz Dawid Gandera – urodzony 07.11.2018, chrzest 05.05.2019

 15. Damian Skórczewski – urodzony 08.11.2018, chrzest 18.05.2019

 16. Marcin Adam Gąsiorowski – urodzony 26.03.2019, chrzest 26.05.2019

 17. Adam Krzysztof Dworkowski – urodzony 08.01.2019, chrzest 02.06.2019

 18. Lena Marta Ziętara – urodzona 20.02.2019, chrzest 28.06.2019

 19. Kazimierz Wruka – urodzony 25.01.2019, chrzest 07.07.2019

 20. Lena Maria Kul – urodzona 05.03.2019, chrzest 07.07.2019

 21. Liliana Krystyna Hinz – urodzona 03.04.2019, chrzest 14.07.2019

 22. Julia Daszek – urodzona 29.05.2019, chrzest 14.07.2019

 23. Anna Karolina Kołodziej – urodzona, 18.06.2019, chrzest 08.09.2019

 24. Ignacy Andrzej Raczkowski – urodzony 18.07.2019, chrzest 08.09.2019

 25. Julian Paweł Wyczkowski – urodzony 13.06.2019, chrzest 15.09.2019

 26. Urszula Kinga Kasiarz – urodzona 17.06.2019, chrzest 15.09.2019

 27. Stanisław Jan Gorajski – urodzony 09.08.2019, chrzest 06.10.2019

 28. Bartosz Kacper Ligęza – urodzony 27.08.2019, chrzest 06.10.2019

 29. Milena Waśniewska – urodzona 28.06.2019, chrzest 06.10.2019

 30. Lena Amelia Dulkiewicz – Kiwacz – urodzona 13.08.2019, chrzest 06.10.2019

 31. Jan Paweł Rosengart – urodzony 08.08.2019, chrzest 12.10.2019

 32. Irena Paulina Dubiel – urodzona 26.01.2019, chrzest 12.10.2019

 33. Jeremi Wacław Rogaczewski – urodzony 05.10.2019, chrzest 09.11.2019

 34. Franciszek Zenon Kamiński – urodzony 27.08.2019, chrzest 09.11.2019

 35. Gabriela Stefania Ociepa – urodzona 13.08.2019, chrzest 09.11.2019

 36. Kacper Wolny – urodzony 24.09.2019, chrzest 09.11.2019

 37.  

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

 

 

       1.            CEL:

                                 -            ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;

                                 -            wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.

 

 

       2.            ZAŁOŻENIA

a)       Program obejmuje młodzież, która:

                                                               ·      przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (klasy gimnazjalne),

                                                               ·      przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

b)       Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.

c)       Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoławłączyć we wspólnotę lokalną poprzez:

                                                               ·      wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,

                                                               ·      posługę w parafii,

                                                               ·      zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.

d)       Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.

e)       Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

f)        Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).

 

 

       3.            OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

a)       Wydział Duszpasterski:

                                                               ·      wprowadza program w parafiach:

·         opracowuje i dostarcza konieczne materiały duszpasterskie (m.in. konspekty spotkań),

·         formuje współpracowników księży proboszczów, odpowiedzialnych za realizację programu w parafii,

·         odpowiada na pytania dotyczące realizacji programu.

b)       Dziekani:

                                                               ·      jeśli jest taka potrzeba, koordynują współpracę na terenie dekanatu (na prośbę proboszczów).

c)       Proboszczowie:

                                                               ·      odpowiedzialni za włączenie kandydatów do bierzmowania w życie parafii zgodnie z założeniami diecezjalnego programu duszpasterstwa bierzmowanych.

d)       Wspólnota parafialna:

                                                               ·      modli się w intencji młodzieży,

                                                               ·      współpracuje z księdzem proboszczem we wprowadzaniu młodzieży w życie parafialne.

e)       Zrzeszenia (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty):

                                                               ·      współpracują w prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych,

                                                               ·      organizują spotkania modlitewne i posługę młodzieży w parafii,

                                                               ·      wprowadzają młodzież po bierzmowaniu do grup formacyjnych w parafii (ruchów, stowarzyszeń, wspólnot).


 

       4.            GRUPY FORMACYJNE

a)       W formacji parafialnej przygotowującej do bierzmowania mogą uczestniczyć jedynie uczniowie biorący jednocześnie udział w katechezie szkolnej.

b)       Kandydaci do bierzmowania przygotowują się w parafii zamieszkania w grupach 15 – 20  osobowych.

c)       Każda z grupa ma swego animatora: księdza lub osobę świecką.

d)       Jeśli kandydat do bierzmowania nie uczestniczył w katechezie szkolnej, powinien zaliczyć materiał przewidziany programem na danym poziomie nauczania.

 

       5.            ANIMATORZY

a)       Animator to osoba odpowiedzialna za 15 – 20  osobową grupę kandydatów do bierzmowania (świecka lub duchowna)

b)       Zadaniem animatora jest:

                                                               ·      nawiązanie relacji z osobami z grupy,

                                                               ·      koordynacja działań w grupie,

                                                               ·      uczestnictwo z grupą w:

nabożeństwach,

warsztatach,

dniu otwartym parafii,

w pielgrzymce,

                                                               ·      wydanie Indeksów,

                                                               ·      sprawdzenie – co pół roku – wpisów w Indeksie,

                                                               ·      towarzyszenie grupie w czasie rekolekcji kerygmatycznych i współpraca z ekipą prowadzącą,

                                                               ·      pomoc w przygotowaniu liturgii sakramentu bierzmowania i nowenny przed bierzmowaniem.

 

       6.            KALENDARZ BIERZMOWANIA

a)       parafie, w których ilość wiernych PRZEKRACZA 2500 dusz, sakrament bierzmowania udzielany jest co roku:

                                                               ·      od września 2016: wprowadzamy nowy program w klasach II (klasy III w tym roku kończą formację według starego programu)

                                                               ·      realizacja programu przebiega następująco:

co roku

klasy II  – pierwszy rok formacji

klasy III – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem

b)       parafie, w których ilość wiernych NIE PRZEKRACZA 2500 dusz, sakrament bierzmowania udzielany jest co dwa lata.

                                                               ·      od września 2016: wprowadzamy nowy program w parafiach dekanatów: bruskiego, chojnickiego, czerskiego, człuchowskiego, gniewińskiego, kamieńskiego, kartuskiego, kościerskiego, pelplińskiego, rytelskiego, sierakowickiego, skarszewskiego, starogardzkiego, skórzeckiego, tczewskiego, tucholskiego.

                                                               ·      od września 2017: wprowadzamy nowy program w parafiach dekanatów: borzyszkowskiego, bytowskiego, główczyckiego, gniewskiego, jeżewskiego, koronowskiego, lęborskiego, lubiewskiego, łebskiego, łupawskiego, nowskiego, stężyckiego, świeckiego, zblewskiego.

                                                               ·      realizacja programu przebiega następująco:

w roku bez bierzmowania

klasy I i II – pierwszy rok formacji

(klasy III są już po bierzmowaniu)

w roku z bierzmowaniem

klasy II i III – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem

(klasy I rozpoczną formację w następnym roku szkolnym)

 

 

 


 

       7.            PLAN I TEMATYKA SPOTKAŃ

a)       I rok formacji – 8 spotkań

 

MIESIĄC

WYDARZENIE

UWAGI

ROLA ANIMATORA

wrzesień

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

z kandydatami i ich rodzicami

konspekt spotkania  – w materiałach

przydzielenie grup

SPOTKANIE 1: NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ

- uroczyste podjęcie zobowiązania do formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

- złożenie podpisanej deklaracji na ołtarzu

- odbiór Indeksu

propozycja nabożeństwa – w  materiałach

wzór deklaracji – w  materiałach

 

Indeksy – wydane przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej

po nabożeństwie – wydanie Indeksów i zapoznanie się z grupą

październik

SPOTKANIE 2: PORZĄDKOWANIE GROBÓW

wprowadzenie: katecheza o rzeczach ostatecznych

konspekt konferencji o rzeczach ostatecznych – w materiałach

koordynacja porządków w grupie

listopad

SPOTKANIE 3: REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE

prowadzą ekipy przygotowane przez Wydział Duszpasterski

towarzyszenie grupie – współpraca z ekipą prowadzącą

grudzień

SPOTKANIE 4: POSŁUGA CHARYTATYWNA

wprowadzenie: przedstawienie posługi charytatywnej dla wspólnoty lokalnej

np. przygotowanie (przed świętami) paczek dla rodzin w parafii dotkniętych niedostatkiem

 

wprowadzenie w posługę – do opracowania we własnym zakresie (zgodnie z potrzebami parafii)

koordynacja posługi w grupie

styczeń

 

sprawdzenie wpisów w Indeksie za I półrocze

luty

marzec

SPOTKANIE 5: TRIDUUM PASCHALNE

wprowadzenie: spotkanie wyjaśniające Triduum Paschalne

konspekt konferencji – do opracowania we własnym zakresie

kwiecień

SPOTKANIE 6: SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

uczestnictwo: całe rekolekcje

maj

SPOTKANIE 7: DZIEŃ OTWARTY PARAFII

wprowadzenie: historia i struktura parafii

połączony np. z festynem parafialnym

 

konferencja o parafii – do opracowania we własnym zakresie (wzór – w materiałach)

uczestnictwo z grupą w dniu otwartym

czerwiec

SPOTKANIE 8: PIELGRZYMKA DO NAJBLIŻSZEGO SANKTUARIUM (miejsca kultu świętych, błogosławionych)

wprowadzenie: przedstawienie sanktuarium

pielgrzymka piesza lub rowerowa

jeśli to możliwe –uczestnictwo z grupą w pielgrzymce

sprawdzenie wpisów w Indeksie za II półrocze

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

sierpień

 


 

b)       II rok formacji – 8 spotkań

                                                               -      gdy bierzmowanie jest w lutym

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

WYDARZENIE

UWAGI

ROLA ANIMATORA

wrzesień

najlepiej od 16.09 do 18.09

TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

schemat nabożeństwa – w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

październik

tydzień 1

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 3

WARSZTATY BIBLIJNE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

listopad

tydzień 1

ADORACJA

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 3

WARSZTATY O MODLITWIE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

grudzień

dowolny tydzień

DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem

 

koordynacja posługi w grupie

styczeń

 

sprawdzenie wpisów w Indeksie za I półrocze

luty

bezpośrednio przed bierzmowaniem

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

tekst Nowenny – w materiałach

pomoc w przygotowaniu liturgii sakramentu i nowenny

marzec

 

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

sierpień


 

                                                               -      gdy bierzmowanie jest w marcu

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

WYDARZENIE

UWAGI

ROLA ANIMATORA

wrzesień

najlepiej od 16.09 do 18.09

TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

schemat nabożeństwa – w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

październik

tydzień 1

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 3

WARSZTATY BIBLIJNE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

listopad

tydzień 1

ADORACJA

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 3

WARSZTATY O MODLITWIE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

grudzień

dowolny tydzień

DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem

 

koordynacja posługi w grupie

styczeń

 

sprawdzenie wpisów w Indeksie za I półrocze

luty

bezpośrednio przed bierzmowaniem

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

tekst Nowenny – w materiałach

pomoc w przygotowaniu liturgii sakramentu i nowenny

marzec

kwiecień

 

maj

czerwiec

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

sierpień


 

                                                               -      gdy bierzmowanie jest w kwietniu

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

WYDARZENIE

UWAGI

ROLA ANIMATORA

wrzesień

najlepiej

od 16.09

do 18.09

TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

schemat nabożeństwa – w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

październik

tydzień 1

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 4

 

listopad

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY BIBLIJNE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

grudzień

dowolny tydzień

DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem

 

koordynacja posługi w grupie

styczeń

 

sprawdzenie wpisów w Indeksie za I półrocze

luty

tydzień 1

ADORACJA

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 4

 

marzec

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY O MODLITWIE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

kwiecień

bezpośrednio przed bierzmowaniem

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

tekst Nowenny – w materiałach

sprawdzenie wpisów w Indeksie za II półrocze

pomoc w przygotowaniu liturgii sakramentu i nowenny

maj

 

czerwiec

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

sierpień


 

                                                               -      gdy bierzmowanie jest w maju/czerwcu

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

WYDARZENIE

UWAGI

ROLA ANIMATORA

wrzesień

najlepiej od 16.09 do 18.09

TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

schemat nabożeństwa – w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

październik

tydzień 1

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 4

 

listopad

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY BIBLIJNE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

grudzień

dowolny tydzień

DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem

 

koordynacja posługi w grupie

styczeń

 

sprawdzenie wpisów w Indeksie za I półrocze

luty

tydzień 1

ADORACJA

wzór nabożeństwa

– w materiałach

uczestnictwo w nabożeństwie

tydzień 2

 

tydzień 3

POSŁUGA CHARYTATYWNA

– do opracowania

we własnym zakresie

koordynacja posługi w grupie

tydzień 4

 

marzec

tydzień 1

 

tydzień 2

WARSZTATY O MODLITWIE

konspekt

– w materiałach

koordynacja w grupie

tydzień 3

 

tydzień 4

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

propozycje

– w materiałach

bycie z grupą

kwiecień

bezpośrednio przed bierzmowaniem

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

tekst Nowenny – w materiałach

sprawdzenie wpisów w Indeksie za II półrocze

pomoc w przygotowaniu liturgii sakramentu i nowenny

maj

czerwiec

 

lipiec

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie, inne

sierpień


 

       8.            WYDARZENIA I SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA

 

a)       OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

MSZE ŚW. NIEDZIELNE – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

RORATY – uczestnictwo: co najmniej raz w tygodniu

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa

TRIDUUM PASCHALNE – uczestnictwo: całe Triduum

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

 

b)       CELEBRACJA DZIEWIĘCIU I PIĄTKÓW MIESIĄCA

Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane).  Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje:

                                                               ·      spowiedź pierwszopiątkową,

                                                               ·      uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym,

                                                               ·      10 – minutową katechezę po nabożeństwie nt.:

                                                                                 -            wyjaśnienie nabożeństwa (1 temat)

                                                                                 -            Miłosierdzie Boże (2 temat)

                                                                                 -            znaczenie i praktyka sakramentu spowiedzi (3 temat)

                                                                                 -            przebaczenie i pojednanie (4 temat)

                                                                                 -            pięciu warunków dobrej spowiedzi (tematy 5-9)

Katechezy na nabożeństwa pierwszopiątkowe znajdują się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

c)       NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ

Nabożeństwo znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

d)       PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Katecheza o rzeczach ostatecznych znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski. Forma i plan porządkowania grobów – do przygotowania we własnym zakresie.

 

e)       REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE

                                                               ·      Rekolekcje kerygmatyczne może przeprowadzić jedynie ekipa przygotowana, wskazana lub zaaprobowana przez Wydział Duszpasterski.

                                                               ·      Czas trwania rekolekcji: od piątku popołudnia do soboty wieczorem.

                                                               ·      Miejsce: w parafii lub rekolekcje wyjazdowe.

                                                               ·      W przypadku mniejszej ilości uczestników można przeprowadzić międzyparafialne rekolekcje kerygmatyczne (jednorazowo maksymalnie 80 uczestników).

                                                               ·      Jeśli w parafii jest więcej niż 80 bierzmowanych, należy przeprowadzić rekolekcje w dwóch osobnych grupach.

 

f)        POSŁUGA CHARYATYWNA

Wprowadzenie w posługę znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski. Forma i plan posługi – do przygotowania we własnym zakresie.

 

g)       TRIDUUM PASCHALNE

Katecheza wprowadzająca w  Triduum Paschalne znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

h)       DZIEŃ OTWARTY PARAFII

Schemat konferencji i propozycja przebiegu znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

i)         TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Triduum rozpoczyna II rok formacji kandydatów. Nabożeństwo znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

                                                               ·      DZIEŃ PIERWSZY (najlepiej 16 września)

                                                                                 -            Msza św.

                                                                                 -            po Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

                                                               ·      DZIEŃ DRUGI

                                                                                 -            Msza św.

                                                                                 -            po Mszy św. zawierzenie się opiece Maryi.

                                                               ·      DZIEŃ TRZECI

                                                                                 -            Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki

                                                                                 -            po Mszy św. modlitwa do św. Stanisława i indywidualne błogosławieństwo.

 

j)         NABOŻEŃSTWO POKUTNE

Nabożeństwo znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

k)       BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Aby młodzież mogła utożsamić się ze wspólnotą parafialną i odnaleźć w niej swoje miejsce, potrzebuje – po przeżyciu rekolekcji kerygmatycznych – osobistego doświadczenia relacji z osobami tworzącymi wspólnotę parafialną oraz pogłębienia relacji między sobą.

Budowaniu wspólnoty mogą służyć takie formy, w które zaangażowani są wszyscy kandydaci, np.:

                                                               ·      zawody sportowe, (np. siatkówka, dwa ognie itp.),

                                                               ·      podchody,

                                                               ·      gry i zabawy integracyjne,

                                                               ·      ognisko (grill).

 

l)         ADORACJA

Nabożeństwo znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

m)     WARSZTATY BIBLIJNE

Sposób przeprowadzenia – w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

n)       WARSZTATY O MODLITWIE

Sposób przeprowadzenia – w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

o)       SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania należy zweryfikować znajomość następujących treści małego katechizmu:

                                                               ·      w pierwszym roku formacji:

5 warunków dobrej spowiedzi

Błogosławieństwa,

tajemnice różańca,

uczynki miłosierdzia względem duszy,

uczynki miłosierdzia względem ciała,

akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.

                                                               ·      w drugim roku formacji:

Wierzę w Boga,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

10 przykazań Bożych,

przykazanie miłości

7 sakramentów świętych,

6 prawd wiary,

7 darów Ducha Świętego,

7 grzechów głównych.

 

p)       SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE BEZPOŚREDNIO DO LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

                                                               ·      należy wprowadzić (lub zachować) praktykę nowenny do Ducha Świętego bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania;

                                                               ·      spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu bierzmowania mogą być połączone z tą nowenną;

                                                               ·      w przeddzień sakramentu bierzmowania można zorganizować (w ramach nowenny) czuwanie, w czasie którego kandydaci będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi.

 

q)       WYJAZD DO STOLICY DIECEZJI

Wyjazd do stolicy diecezji jest fakultatywną propozycją wydarzenia, mającą na celu zapoznanie się z historią diecezji:

                                                               ·      zwiedzanie Bazyliki katedralnej (po wcześniejszym uzgodnieniu z Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej tel.: 58 536 19 49),

                                                               ·      zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikami tel.: 58 536 12 21),

                                                               ·      możliwość odprawienia Mszy św. w Bazylice (po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. proboszczem parafii katedralnej 58 536 15 64).

 

r)        PROPOZYCJE DODATKOWE

Młodzież może korzystać z dodatkowych propozycji duszpasterskich (dostępne na stronach internetowych poszczególnych duszpasterstw):

                                                               ·      Światowe Dni Młodzieży w Kościerzynie;

                                                               ·      propozycje diecezjalnego duszpasterstwa:

młodzieży,

Liturgicznej Służby Ołtarza,

zespołów muzycznych, scholii liturgicznych i chórów dziecięcych;

                                                               ·      spotkanie młodzieży w Pelpinie – Przystań;

                                                               ·      rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie;

                                                               ·      Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;

                                                               ·      spotkania na Polach Lednickich;

                                                               ·      Europejskie Spotkania Młodych Taize;

                                                               ·      Światowe Dni Młodzieży.

 

       9.            ZAŁĄCZNIKI

a)       Nabożeństwa:

                                                               ·      Nabożeństwo rozpoczynające formację

                                                               ·      Triduum św. Stanisława Kostki

                                                               ·      Nabożeństwo pokutne

                                                               ·      Adoracja

                                                               ·      Nowenna do Ducha Świętego przed bierzmowaniem

b)       Konferencje:

                                                               ·      katechezy na dziewięć pierwszych piątków miesiąca

                                                               ·      katecheza o rzeczach ostatecznych

                                                               ·      katecheza wprowadzająca w  Triduum Paschalne

                                                               ·      wprowadzenie w dzień otwarty parafii

c)       Warsztaty:

                                                               ·      biblijne

                                                               ·      o modlitwie

 

 

 

Uwaga! Pogrzeb nie należy do sakramentów świętych umieszczamy go tutaj jedynie ze względu na wielką wagę tego obrzędu.

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła (Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 81-82). Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. (KKK 1684)

Czym jest pogrzeb?
-  Pogrzeb jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłego.

Czy pogrzeb należy do sakramentów?
- Nie. Pogrzeb należy do SAKRAMENTALIÓW czyli czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej itp.

Komu należy się pogrzeb katolicki?
-  Pogrzeb katolicki przynależy się osobie wierzącej i praktykującej, korzystającej z sakramentów świętych.

Jakich dokumentów potrzeba do udzielenia pogrzebu?
- Zamawiający pogrzeb katolicki przynoszą z sobą akt zgonu oraz dokument namaszczenia chorych, jeżeli taki został wydany.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia sakramentu małżeństwa?
Do zawarcia sakramentu małżeństwa młodzi ludzie potrzebują następujących dokumentów:

 • akt urodzenia
 • świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz sakramentu bierzmowania
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • dowód osobisty

Przygotowanie do małżeństwa.
W sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Czy można uwiecznić uroczystość zawarcie związku małżeńskiego np. poprzez kamerę czy aparat?
Tak, ale fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie do kamerowania itp. na terenie diecezji pelplińskiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Aby dowiedzieć się więcej o sakramencie małżeństwa- KLIKNIJ!„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Do sakramentu chrztu świętego potrzebne są następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka,
- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący,

Rodzice chrzestni:

 • muszą mieć ukończone 16 lat,
 • muszą posiadać sakrament bierzmowania i być praktykującymi katolikami,
 • muszą prowadzić życie zgodnie z wiarą (np. nie mogą być w związku niesakramentalnym),
 • nie mogą mieć nałożonych kar kanonicznych,
 • nie mogą być rodzicami osoby chrzczonej oraz nie powinny być małżeństwem.

Jakie rzeczy będą potrzebne w dniu chrztu?

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta; symbol nowego Stworzenia Bożego, oczyszczonego z grzechu i przyobleczonego w Chrystusa 

 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Search