Pogrzeb - informacje

Pogrzeb - informacje

Uwaga! Pogrzeb nie należy do sakramentów świętych umieszczamy go tutaj jedynie ze względu na wielką wagę tego obrzędu.

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła (Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 81-82). Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. (KKK 1684)

Czym jest pogrzeb?
-  Pogrzeb jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłego.

Czy pogrzeb należy do sakramentów?
- Nie. Pogrzeb należy do SAKRAMENTALIÓW czyli czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej itp.

Komu należy się pogrzeb katolicki?
-  Pogrzeb katolicki przynależy się osobie wierzącej i praktykującej, korzystającej z sakramentów świętych.

Jakich dokumentów potrzeba do udzielenia pogrzebu?
- Zamawiający pogrzeb katolicki przynoszą z sobą akt zgonu oraz dokument namaszczenia chorych, jeżeli taki został wydany.

Search